2020-2021 metais Alytaus spaustuvė dalyvauja Europos sąjungos verslo plėtros iniciatyvoje: Tarptautinės partnerystės ir tinklaveikos skatinimo Europos įmonių tinkle projektas - "INOCONNECT".

Projekto tikslas - Plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą (EĮT) ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) iniciatyvose ir užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais, taip plečiant įmonės inovatyvių technologijų panaudojimo, investicijų pritraukimo ir kvalifikacijos didinimo galimybes. 

Projekto trukmė: 2020-03-03 iki 2021-09-02

 

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

 

2023 © UAB Alytaus spaustuvė