Prienų ligoninei 70 metų
1946 -2016
Prienų ligoninei minint gražią sukaktį - septyniasdešimt savo gyvavimo ir pagalbos žmonėms metų, išleidžiame šį - jų daugelį darbo metų minintį bei dokumentuojantį leidinį. Jame galima perskaityti tiek apie įstaigos pradmenis, tiek apie jos evoliuciją bėgant metams, sužinoti apie ten dirbusius ir dirbančius žmones, pamatyti daugelį visa tai įvaizdinančių nuotraukų.
 
Aldonos Sabonytės - Kazlauskienės eilėraščių rinkinys
 
"Nieko negalima sukurti be gamtos, tik reikia galvoti, ką iš jos padaryti, kad panaudojus natūros formas, atsirastų nauja,
gyva ir veikianti meninė forma" - tokiais žodžiais ne tik savo kūrybą, bet ir bendrąjį meninį kūrybos procesą apibūdina
Vytautas Kolesnikovas.
Šiame leidinyje pristatoma dailininko tapybos bei keramikos darbų paletė.
 
Prie šaltinio versmės
Pradėjusiai savo veiklą 1975 metų rugsėjo 1d., šiandien Alytaus Šaltinių pagrindinei mokyklai jau 40 metų. Per tuos metus mokykla keitėsi, "atlaikė"  įvairias pertvarkas ir modernėjo. Apie šią mokyklą, kurioje kiekvieneri mokslo metai - naujų ieškojimų, pokyčių,
bandymų, patirtų sėkmių ir nesėkmių laikas ir yra ši knyga.
 
Ramutis Krančiukas - Atsakymo beieškant
"Visas gyvenimas - tai atsakymų į klausimus ieškojimas. Galbūt tiems, kurie skaitys mano parašytus ketureilius, bus lengviau vaikščioti gyvenimo takais, surasti mano ir jų minčių atitikimą , o kai kada,  ir sielos ramybę" -
šiais žodžiais Ramutis Krančiukas, įžangoje supažindina skaitytoją su savo daugiau nei dviejų šimtų ketureilių rinkiniu,
bandančiu atsakyti į įvairius gyvenimo klausimus.